Småpartiene usynlige i media

Roald Ribe uttaler seg til Nettavisen om småpartienes manglende dekning i media.

«Liberalistenes erfaring så langt tilsier at mediene oftest ikke omtaler de nye partiene, og ikke bruker særlig mye tid på å hente inn uttalelser fra dem, fordi de er så små at deres meninger anses som uten betydning for et bredt publikum, sier Roald Ribe, leder i Liberalistene Oslo.»

Les artikkelen her.