Versus: Kapitalisme

K7 Bulletin stiller motpolene Linn-Elise Øhn Mehlen fra Rød Ungdom opp mot Arnt Rune Flekstad og Roald Ribe fra Liberalistene for å diskutere kapitalisme.

«De som ikke ønsker kapitalisme forfekter og praktiserer samfunnsystemer som baserer seg på tvang under konstante trusler om vold. At de mest aggressive og voldelige sine ønsker og vilje skal overstyre andres. Jungelens lov skalert opp til å omfatte hele samfunn, nasjoner, forsøksvis hele jordkloden.

Kapitalisme er det rasjonelle og fredelige målet. Desverre er det fremdeles langt igjen dit.»

Les debatten her.