Årsmøte lør 9/2-19 kl 14:00

Årsmøte for Liberalistene Oslo avholdes på Humanistskolen ved Ullevål Stadion lørdag 9/2 fra kl 14.

Denne høyst tvilsomme gjengen er blant diskusjonstemaene på årsmøtet!

Betalende medlemmer med adresse i Oslo har møte og stemmerett.

Årsmøte i Liberalistene Oslo 2019

Tid: Lørdag 9. februar kl. 14.00
Sted: Humanistskolen, Sognsveien 75A (Ullevaal stadion, 2 etasje i tårn A. Inngang mellom Dominos pizza og Burger King)

Sak 1 – Godkjenne innkalling og saksliste.
Sak 2 – Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere.
Sak 3 – Behandle styrets årsmelding.
Sak 4 – Behandle fylkeslagets regnskap og revisjonsberetning.
Sak 5 – Vedta fylkeslagets budsjett for kommende periode.
Sak 6 – Trekke opp retningslinjer for fylkeslagets virksomhet og organisasjon, og gi instruks for styrets arbeid i kommende periode, herunder behandle styrets årsplaner.
Sak 7 – Drøfte aktuelle politiske spørsmål.
Sak 8 – Behandle eventuelle innkomne forslag (må være innsendt minst en uke før årsmøtet)
Sak 9 – Velge styre og valgkomité.
Sak 10 – Velge delegater til Liberalistenes landsmøte 2019
Sak 11 – Valg av valgliste til Fylkesvalget 2019

Vi håper at flest mulig vil møte!