Enhetsskole, inntaksregler, premisser og løsninger - Liberalistene Oslo

Enhetsskole, inntaksregler, premisser og løsninger

Roald Ribe uttaler seg om enhetsskolen i et leserinnlegg i Nettavisen.

«Fritt skolevalg er grunnleggende for å legge til rette for flere gode skoler med større variasjon. Vi bør støtte opp om alle alternativer, inkludert private skoler, friskoler og god hjemmeundervisning. Størst mulig selvbestemmelse for den enkelte skole og dens ansatte vil gi mer mangfold. Muligheter for politisk og byråkratisk overstyring av utdanning må reduseres og fjernes i størst mulig grad. Kollegial rivalisering mellom skoler vil føre til bedre håndtering av reelle utfordringer i dagens skole, som for eksempel mobbing, og øke muligheten for at hver elev finner et undervisningsopplegg som passer deres interesser, talenter og nivå. Skolene må få styre seg selv.»

Les innlegget her.