Enhetsskolens likhetstanke er en katastrofe - Liberalistene Oslo

Enhetsskolens likhetstanke er en katastrofe

Roald Ribe kommenterer enhetsskolen i et leserinnlegg i Nettavisen.

«Elever er individer, med individuelle talenter, interesser og ambisjoner. Elever vil nyte godt av et større utvalg av skoletilbud, ikke å bli statistisk jevnt fordelt ut over et sett av skoler med stort sett samme tilbud. Skolenes resultater er helt uinteressante, det er hva hver enkelt elev sitter igjen med etter ti, tretten eller flere års skolegang som hele tiden må være førende.»

Les innlegget her (scroll nedover siden for å finne det).