Litt om (enhets)skolen

Frihet, valgmuligheter og pluralisme er stikkord for Liberalistenes syn på skole. Vi ønsker oss ulike skoler for ulike mennesker!

Roald Ribe, leder for Liberalistene i Oslo, har skrevet i Nettavisen om hva som skjer når alle blir påtvunget samme opplegg.

Skal skolen være en fabrikk som gjør alle mer gjennomsnittlige, eller bør den få større frihet til legge til rette for at hver elev få utvikle sine evner og sitt potensiale?
Nestleder i Oslo, Bent Johan Mosfjell, snakker om skole fra sitt lærerperspektiv.