God Grunnlovsdag!

Grunnloven av 1814 var ikke perfekt, men et seriøst forsøk på å legge til rette for et godt samfunn, bestående av kun frie og selvstendige borgere. Det forsøket er vel verdt en feiring!

Dessverre etterleves Grunnlovens opprinnelige intensjon dårlig i Norge, stadige flere innskrenkninger av borgernes fred til å styre eget liv innføres.

Dagens feiring gjelder for oss individualister Grunnloven av 1814, og ideen om en bedre Grunnlov vi håper å få innført i fremtiden.

Hurra! Hurra! Hurra!