Roald Ribe intervjues av Avisa Østbyen

Et protrettintervju med Roald Ribe ble publisert i juni-utgaven av Avisa Østbyen, der det stod på trykk på side 24 (baksiden).

«Roald Ribe (52) er Liberalistenes førstekandidat til bystyret i Oslo.Han er fylkeslagsleder og bor på St. Hanshaugen. Partiets kandidat i Gamle Oslo heter Peter Magnus Hagen (32).

ROLF KRISTIANSEN

—————————–

De siste årene har Ribe jobbet mest innen salg og markedsføring.Han har mange års erfaring som programvareutvikler. Akkurat nå jobber han med en avtale om salg for et reklamebyrå som konsentrerer seg mest om tilpassede kampanjer på sosiale medier og Internett. Den erfaringen kan komme godt med i valgkampen når det gjelder å skaffe stemmer til Liberalistene.

Vi ser av kommunevalgprogrammets innledning at partiet har valgt lilla som farge. Hvorfor akkurat den?

Fargen vår er en blanding av rød og blå, og reflekterer at vi har noen standpunkter felles med begge de to blokkene som oppfattes som hver sin side på den politiske aksen. Venstresiden (rød) er ofte mer sosialt liberale, og høyresiden mer økonomisk liberale.Liberalistene er konsekvent liberale, både sosialt og økonomisk.

Dere er motstandere av økte skatter og avgifter. Er ikke det Frp-politikk?

Det er Frp-retorikk, men det gjennomføres ikke i praksis. Etterseks år med såkalt blå-blå regjering øker fremdeles både statsbudsjett og antall ansatte i offentlig sektor, år for år. For å senke skatter og avgifter må offentlige utgifter først reduseres gjennom nødvendige prioriteringer, og det er vårt fokus. Når det er oppnådd vil vi først satse på å redusere offentlig gjeld med tanke på fremtiden til de som er unge i dag, og deretter senke skatter og avgifter.

Mot bompenger

Dere er motstandere av å benytte bompenger som inndriving av ekstra skatt. Hva mener partiet med det?

Vi mener at å betale for det man selv ønsker å bruke normalt er den beste løsningen, uansett område. Direkte betaling for varer og tjenester gir forbrukermakt, som i stor grad forsvinner når monopoler innføres gjennom lov. Bilistene betaler allerede vel 100 milliarder i året som skatter og avgifter relatert til kun bil, i tillegg til at de betaler også andre skatter og avgifter akkurat som alle andre. I den situasjonen er det urimelig å legge bompenger på toppen, det blir som å betale samme vare for tredje gang. 98 prosent av bompengene i Oslo benyttes til annet enn vei, noe som illustrerer poenget veldig godt.

Kunstig prisnivå

Dere mener at skyhøye boligpriser blant annet skyldes at man er for lite villig til å bygge høyt. Hvordan mener dere at det å bygge i høyden vil redusere boligprisene?

En stor del av byggekostnad er tomteprisen. Jo høyere man kan bygge på hver tomt, jo større boareal eller antall enheter kan man spre tomtekostnaden på. Mengden tomtearealer regulert til bolig og stadig høyere tekniske krav til utforming og standard er også problematisk, spesielt for den delen av befolkningen som tjener minst. Utbyggernes marginer må ned, gjennom mer konkurranse mellom dem. Dagens politikk fører til kunstig høye priser, og det vil vi endre.

Dere er tilhengere av private aktører i barnehagene. Dette er jo stikk i strid det sittende byrådets politikk. Hva er begrunnelsen for at dere ønsker privat barnehagedrift?

Vi mener at variasjon og flere valg for brukere og deres foreldre gir positive virkninger. Den største undersøkelsen så langt viser at foreldre er mer fornøyd med tilbudet i private barnehager enn i offentlige (Dagsavisen 31. januar 2018). Når monopoler innføres gjennom lov forsvinner en del av insentivene for å gi best mulig service til brukerne, og det kan skje i barnehager og alle andre tilbud der brukervalg og forbrukermakt reduseres.

Hva foretrekker Ribe når han ikke er på jobb eller har fri?

På fritiden leser jeg en del bøker. Oftest romaner, men også noe filosofi og økonomi. Boka jeg har hatt mest glede av siste år er «Saysiansk økonomi» av Vegard Martinsen. Jeg er er interessert i felter som ny teknologi, energiproduksjon, fenomener i verdensrommet og lignende, og følger med på utviklingen innen disse feltene.»