Presentasjon av topp-kandidater på valglistene

Topp kandidater på Liberalistene Oslo sin valglister i 2019. Presentasjonene er skrevet av kandidatene selv, for å gi et lite inntrykk av hvem de er.

Roald Ribe – Oslo bystyre og bydel St. Hanshaugen

Jeg er født i 1967 og jeg bor i bydel St. Hanshaugen. Leder av Liberalistene Oslo, og har vært det siden 2015. Nå stiller jeg som 1. kandidat til bystyret i Oslo og 1. kandidat til St. Hanshaugen bydelsutvalg i lokalvalget 2019. Ellers jobber jeg daglig med IT, produktutvikling og kundeorientert kommunikasjon. 

Jeg kaller meg selv for kontrapolitiker. Dette fordi når etablerte politikere vil ha mer makt og midler til å styre ditt liv, så jobber jeg for det motsatte – mindre makt til politikere og myndigheter. Dagens samfunn er i stor grad bygget på lovfestede plikter. Jeg på den andre siden er opptatt av at grunnmuren i samfunnet må baseres på frivillighet – solidaritet, samarbeid og spleiselag eksisterer ikke der noen tvinges med!

Portrett Roald Ribe
Kontrapolitiker Roald Ribe, leder i Liberalistene Oslo, 1. kandidat fylkeskommunal valgliste 2019

Arnt Rune Flekstad – bydel Nordstrand

Jeg er 41 år gammel og startet mitt liv som odelssønn på et småbruk i Trøndelag. I 2017 flyttet jeg til Oslo, det eneste stedet jeg aldri hadde tenkt at jeg kom til å bosette meg i. Til min store overraskelse oppdaget jeg raskt at byen hadde utrolig mye mer å by på av folk og opplevelser enn det jeg hadde trodd. Med IT- og mediebakgrunn jobber jeg til daglig med markedsføring, kommunikasjon og strategi. Jeg er bosatt på Nordstrand med samboer og barn, og stiller nå som førstekandidat der til Bydelsutvalget.

Arnt-Rune Flekstad
Leder i sentralstyret for Liberalistene 2. kandidat fylkeskommunal valgliste 2019

Aleksander Aas – Frogner

Jeg er født 1983 på Gamle Rikshospitalet, og har et hjerte som har banket for Oslo siden dette. Til daglig jobber jeg med forretningsutvikling. Jeg bor på Frogner, og stiller som førstekandidat til Bydelsutvalget og tredjekandidat til byrådet i Oslo. Det som hovedsakelig opptar meg er nærmiljø og byutvikling. Oslo skal fortsette å være byen vi elsker, og det bør bli enklere å lykkes i byen med tanke på bosituasjon, utdanning og tilrettelegging av lokalt næringsliv som er hjertet av byen vår.

Nestleder i Liberalistene Oslo 3. kandidat fylkeskommunal valgliste 2019

Peter Hagen – Gamle Oslo

Jeg stiller som 1. kandidat for Liberalistene i Bydel Gamle Oslo og som 5. kandidat i Oslo fylke. Jeg har bodd i byen over halve livet og har her utdannet meg innen arkeologi ved UIO, arbeidet ti år som landmåler og, viktigst av alt, stiftet familie.

Mitt fokus vil være friregulering av byens arealer, i.e. å fjerne de reguleringer og begrensninger som ligger i kommuneplanen og reguleringsplanene, samt å se avviklingen av Byantikvarens gule liste. Videre vil jeg arbeide for at sivile aktører skal konkurrere med, og på sikt ta over, de undervisnings- og helsetjenestene kommunen i dag har som sitt ansvarsområde.

Peter Hagen

Vegard Nøtnæs – bydel Sagene

Født 1978. I det daglige jobber jeg på sykehus som HR-analytiker. Nå stiller jeg som førstekandidat til bydelsvalget Sagene for Liberalistene.  

Jeg ønsker meg et åpent og tolerant samfunn som opererer basert på Kardemommeloven; om du ikke plager andre, bør du få gjøre som du vil. Lokalt er jeg opptatt av at vi bruker skattepengene på kjerneoppgaver, og ikke på noen sitt favorittprosjekt. Jeg ønsker å velges inn for å være skattebetalernes skjold og rustning mot uansvarlige politikere, og mot at politikken overtar styring av stadig flere områder i samfunnet.

Vegard Nøtnæs
Vegard Nøtnæs

David J. Oftedal – Nordre Aker

Jeg stiller som førstekandidat for Liberalistene i Bydel Nordre Aker i Oslo. Foruten politikken jobber jeg som programmerer, og dyrker i tillegg en interesse for fremmede språk og svømming.

Grunnet en livslang tilhørighet til området som i dag heter Nordre Aker, ønsker jeg å jobbe for at bydelen alltid skal fortsette å være en levende og trivelig bydel å bo i, både ved å legge til rette for at det kan bygges nye boliger, og at det gis tilstrekkelig frie rammer til organisasjoner, næringsvirksomhet, kollektivtransport og annet som er til nytte og glede for beboerne.

I tillegg skal alle bydelens borgere i størst mulig grad nyte full råderett over sine egne liv, og bydelen bør der det er mulig legge til rette for dette. Sammen kan vi gjøre Nordre Aker til bydelen som får det til!

David J Oftedal
David J Oftedal

Vi håper denne presentasjonen av topper på valglistene våre er nyttige, og ønsker dere et godt valg!