Rettsstat eller Lotto-stat?

Roald Ribe tar et oppgjør med forskjelsbehandlingen mellom byråkrati og individ i et innlegg i Nettavisen.

«Navnløse byråkrater i etaten har gjort feil, og feilene ble uten videre akseptert av alle ledd som skal beskytte etterforskede og tiltalte mot rettslige overgrep.»

Les innlegget her.