Årsmøte 2020 i bilder - Liberalistene Oslo

Årsmøte 2020 i bilder

På bildet over, foran fra venstre: Nestleder Aleksander Aas, leder Roald Ribe, sekretær Peter Hagen og styremedlem Vegard Nøtnæs.
Bak fra venstre: leder for LibUng Oslo Victoria Sveinsson, 1. vara Haakon Sperre, 2. vara Didrik Frydenlund og styremedlemmene Kirsti Villemo Gjestvang, Jarle Andreas Ytreberg og Christian Weld Haakonseth.

Det ble en effektiv og trivelig dag, med gjennomføring som planlagt. Nytt styre ble valgt med noen erfarne og noen helt nye ansikter. Alle bildene er tatt av Arnt Rune Flekstad.

Papirarbeid og mennesker
Registrering av nye bydelslag fordrer en del stiftelsesmøter og formell dokumentasjon.
Årsmøte i fylkeslaget ble gjennomført på omtrent en time.
Liberalistisk Ungdom var godt representert, ved Benjamin Bringsås og Victoria Sveinsson.
Valgkomiteen begrunner sine innstillinger, ved Bent-Johan Mosfjell.

Innkallingen til årsmøtet var som du finner her: Årsmøte 2020.