Innovasjon Norge bør legges ned

Roald Ribe tar et oppgjør med Innovasjon Norge og statsfinansiert investering av oppstartsbedrifter i et innlegg i Nettavisen.

«Det finnes ingen rasjonell grunn til å tro at man kan sette offentlig ansatte til å velge vinnere i et marked av ideer. Det er absolutt ingenting som tyder på at hverken politikere eller byråkrater er egnet til å investere midler på vegne av skattebetalerne. Hvis et godt team med en god idé ikke kan finne investeringer eller lån i markedet, så er det enten fordi ideen ikke er god nok eller fordi markedet ikke er fritt nok. Det kan ikke løses gjennom mer subsidiering.»

Les innlegget her.