Borgerlønn til alle?

Vegard Nøtnæs tar for seg borgerlønnsmodelle og regner på hvordan den kan erstatte dagens trygdesystem i et innlegg i Liberaleren.

«Formålet her er å utforske borgerlønn fra et par vinkler:

  • Gi en kort innføring i de mest sentrale ideene knyttet til borgerlønnslignende systemer.
  • Beskrive noen hovedvarianter og vurdere fordeler og ulemper med dem
  • Konstruere et forslag til et praktisk system (forsøksvis uten de største ulempene).
  • Regne overslagsmessig på hva noe slikt i grove trekk kunne koste.

Kanskje blir forslaget vi skisserer fleksibelt nok til å kunne appellere til begge fløyer, selv om man neppe vil finne umiddelbar enighet om innretningen av beløp og prosenter. Tankeeksperimentet kan forhåpentlig likevel tjene som utgangspunkt for videre debatt, problematisering og mer kvalifisert analyse.»

Les innlegget her.