Per Sandberg gjester Liberalistenes Landsmøte

Tidligere nestleder i Fremskrittspartiet Per Sandberg deltar som gjest på Liberalistenes Landsmøte 2020. 

I den forbindelse er det en glede å opplyse om at Per Sandberg, lengst sittende nestleder i FrP, stortingsrepresentant og tidligere statsråd gjester Landsmøte søndag 13. Sandberg er også invitert til å tale til Landsmøtet.

Liberalistene kjenner Sandberg som en sterk tilhenger av de liberale verdiene og har utvilsomt mye på hjertet i en tid hvor nasjonalisme, proteksjonisme og sosialismen overskygger frihet.

Sandberg vil etter alt å ane dele nyheter som vil være av interesse for mange på vårt Landsmøte.    

###

For mer informasjon kontakt: 
Aleksander Aas, Nestleder Liberalistene Oslo
Mobil 471 73 633
Epost: aleksander.aas@gmail.com

Om Liberalistene: Partiet ble grunnlagt i 2014 og har siden det stilt lister i valg fra 2015. Ved valget i 2017 stilte partiet i alle fylker i landet, og i 2019 ble også 40 av landets mest folkerike kommuner dekket. Partiet opplever en vekst fra valg til valg og sikter på Stortinget i 2021. Liberalistene har en prinsipiell forankring i liberalistiske verdier, og fremmer individets frihet, eiendomsrett og ytringsfrihet. Partiet vil legge til rette for flere arbeidsplasser og vekst i fastlandsøkonomien gjennom reduksjon av dyre offentlige monopoler og tilsvarende reduksjoner av skatter, avgifter og byråkrati. Små og mellomstore bedrifter er et sentralt fokus, samt lokalt selvstyre og medbestemmelse i saker som påvirker lokalt.