Liberalistene ønsker Per Sandberg velkommen

Per Sandberg melder overgang fra Fremskrittspartiet til Liberalistene i sin tale på Liberalistenes Landsmøte 2020. OSLO 13.10.20: Etter to års pause fra rikspolitikken er tidligere statsråd Per Sandberg tilbake, det annonserte han fra talerstolen til partiet Liberalistene som avholdt sitt landsmøte I Oslo denne helgen. Sandberg meldte overgang til Liberalistene og refererte til næringspolitikk, innvandringspolitikk og troverdighet i arbeidet for å slanke offentlig sektor som sentrale punkter for avgjørelsen. Sandberg har lang fartstid både som statsråd, stortingsrepresentant og tidligere nestleder i FrP. Han har flere ganger har foreslått politikk som er mer i tråd med liberale verdier. “Jeg lovet brutalt comeback, og her er jeg!” fortsetter han.

Liberalistenes nyvalgte leder Ronny Skjæveland gleder seg til å jobbe med Sandberg fremover, og ser frem til å dra nytte av den erfaringen Sandberg etter over tredve år i politikken tar med seg over til det relativt nystartede partiet. “Sandberg er en ressurs som vil tilføre oss som relativt nytt og for mange ukjent parti nyttig kunnskap og være en døråpner som vi bare har kunnet drømme om. Jeg er sikker på at han kan bistå med å ta Liberalistene til et helt nytt nivå og gjøre oss langt mer synlige og relevante enn vi har vært hittil.” uttalte Skjæveland.

Liberalistene er med dette og med et nytt stortingsprogram vedtatt på årets landsmøte sterkere og bedre forberedt enn noensinne, og partiet ser frem til den kommende valgkampen med Sandberg på laget.

###
For mer informasjon kontakt: Aleksander Aas, Nestleder Liberalistene, 47173633, aleksander.aas@gmail.com

Om Liberalistene: Partiet ble grunnlagt i 2014 og har siden det stilt lister i valg fra 2015. Ved valget i 2017 stilte partiet i alle fylker i landet, og i 2019 ble også 40 av landets mest folkerike kommuner dekket. Partiet opplever en vekst fra valg til valg og sikter på Stortinget i 2021. Liberalistene har en prinsipiell forankring i liberalistiske verdier, og fremmer individets frihet, eiendomsrett og ytringsfrihet. Partiet vil legge til rette for flere arbeidsplasser og vekst i fastlandsøkonomien gjennom reduksjon av dyre offentlige monopoler og tilsvarende reduksjoner av skatter, avgifter og byråkrati. Små og mellomstore bedrifter er et sentralt fokus, samt lokalt selvstyre og medbestemmelse i saker som påvirker lokalt.

Om Per Sandberg: Født 6. Februar 1960 i Levanger. Per Sandberg gikk inn i politikken på 80 tallet etter en frustrerende byggesak. I 1997 ble Sandberg Fremskrittspartiets første stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag. Siden det har han vært Leder i Transport- og kommunikasjonskomiteen og Justiskomiteen samt medlem i blant annet Utenriks- og forsvarskomiteen. Han har også vært Fiskeriminister og var Fremskrittspartiet nestleder i 12 år.