Ny leder i Liberalistene Oslo

Som følge av noen permisjoner fra tillitsverv og at tidligere leder og nestleder i laget ble valgt inn i partiets sentralstyre på årets landsmøte, er det avholdt ekstraordinært årsmøte i Liberalistene Oslo, den 11. oktober. Den eneste saken til behandling på møtet var valg av nytt styre.

Ny leder i Oslo er Peter Hagen, som før dette var lagets sekretær. Tidligere leder i Oslo, Roald Ribe, ble valgt som politisk nestleder i partiets sentralstyre. Tidligere nestleder Aleksander Aas ble valgt som organisatorisk nestleder i sentralstyret på landsmøtet. De to sistnevnte har fratrådt sine verv i Oslo for å fokusere på arbeidet i sentralstyret.

Hele det nye styret

Leder: Peter Hagen, kontakt: peter.hagen@liberalistene.org
Nestleder: Christian Weld Haakonseth
Sekretær: Didrik Frydenlund
Styremedlem: Vegard Nøtnæs
Styremedlem: Haakon Sperre

Første vara: Andreas Kristiansen
Andre vara: Kenneth Larsen