Fylkeslagets årsmøte 2021

Vi ønsker velkommen til Liberalistene Oslos årsmøte og startskuddet for valgåret 2021!

Tid: 14. mars 2021 klokken 14.00 til 16.00
Sted: Humanistskolens lokaler i Sognsveien 75 A. Inngang gjennom trappetårn A.

13.30 Dørene åpner.
14.00 Møtet åpnes.
15.45 Møtet avsluttes (Vikens møte begynner 16.00).

Vi legger opp til sosial samling og mat på Egon Ullevål etter møtet.

Dagsorden

Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste.
Sak 2 Velge ordstyrer, referent, tellekorps, og protokollunderskrivere.
Sak 3 Behandling av styrets årsmelding.
Sak 4 Behandling av fylkeslagets regnskap.
Sak 5 Vedta fylkeslagets budsjett for kommende periode.
– 5.1 Det sittende styret fremmer forslag om at årsmøtet gir det nye styret mandat til å utarbeide detaljene rundt budsjettet.
Sak 6 Trekke opp retningslinjer for fylkeslagets virksomhet og organisasjon i kommende periode, herunder instrukser for styrets arbeid og styrets årsplaner.
Sak 7 Behandling av aktuelle politiske spørsmål.
Sak 8 Behandling av eventuelle innkomne saker.
Sak 9 Valg av fylkesstyre.
Sak 10 Valg av valgkomité.
Sak 11 Valg av liste til stortingsvalget.
Sak 12 Valg av delegater til landsmøtet.

Innkallelsen er sendt ut til alle betalende medlem ved utgangen av 2020. Samtlige har stemme- og talerett under møtet. Vi kan dessverre ikke tillate gjester under arrangementet.

Saker som ønskes behandlet under årsmøte må være styret i hende senest 31. januar. Innkomne forslag etter denne frist kan likevel besluttes behandlet av årsmøtet med simpelt flertall.

Dagsorden oppdateres fortløpende med innkomne forslag og saker. Valgkommiteens innstillinger og aktuelle dokument legges ut når de foreligger.

Har du spørsmål, eller ønsker å sende inn forslag eller saker til årsmøtet? Trykk her.