Økonomisk kollaps redder ikke klima

President i Liberalistisk Ungdom, Benjamin Bringsås, kommenterer SVs program «Rettferdig grønt skifte – Grønn ny deal” i Liberaleren.

«Vi trenger kontrollerte kutt i utgifter og økt verdiskapning for å imøtekomme en tid uten oljeinntekter, med eldrebølge. Dette er den umiddelbare krisen. Vi får ingen grønn omstilling om vi ikke først får en bærekraftig stat og økonomi. Det er her vi må legge vårt fokus, ikke på å ytterligere få ned utslipp. Vi er fullstendig avhengig av å stimulerer til næringsvirksomhet, og den beste løsningen er avbyråkratisering og kutt.»

Les innlegget her.