Revurder blåfargen din

President i Liberalistisk Ungdom, Benjamin Bringsås, skriver om Høyres pengebruk i Dagens Næringsliv.

«Jeg stemte på dem fordi jeg trodde de ville drive en næringsvennlig politikk. Jeg trodde de ville styre etter markedets prinsipper, til fordel for mennesker og muligheter. Jeg trodde de ville bruke skattepengene med omhu og ansvarlighet.

Men jeg tok feil.«

Les innlegget her.