Per Sandberg valgt som førstekandidat

Under Liberalistene Oslos årsmøte, avholdt 14. mars, ble Per Sandberg enstemmig valgt som førstekandidat på partiets stortingsliste.

Under den påfølgende pressekonferansen erklærte Sandberg at det manglet en liberal stemme på Stortinget, en stemme som kan tale en stadig ekspanderende offentlig sektor imot.

«Friheten, valgmuligheten, den liberale stemmen, er fraværende. Den har tapt gang etter gang. (…) Alle partier i dag har bare et verktøy i verktøyskrinet, og det er mer skatter og avgifter, enda flere rammeinnstramminger, restriksjoner. Det handler om forbud, påbud, skatter, avgifter. Det er det alle de andre partiene svarer med.»

Gjennomgangstemaet var frihet for enkeltmennesket og bedre vilkår for næringslivet gjennom deregulering.

«Jeg tror koronaåret har vist oss, at i stedet for å pøse milliarder i støtteordninger rundt omkring i det ganske land, uten å få noen måloppnåelse av det, så hadde det vært bedre å fjerne arbeidsgiveravgiften, redusert momsen, fått flat beskatning, og så videre. (…) Dette er hovedprinsippene til Liberalistene, og jeg tror at å forfølge dette vil få en dominoeffekt som gjør det mye bedre for deg som enkeltmenneske.»

Mot slutten av konferansen spurte Sandberg om følgende:

«Vil du ha mer frihet? Tør du å ta noen beslutninger selv? Vil du ta noen beslutninger selv? Ja, velg bort alle disse reguleringskåte politikerne og gi en stemme til de politikerne som ønsker å gi deg mulighet til å regulere hverdagen din selv!»

Se pressekonferansen med Sandberg og andrekandidat Roald Ribe her.

Fra pressekonferansen. Andrekandidat Roald Ribe (t.v.) og førstekandidat Per Sandberg (t.h.)