Vi nærmer oss et 1984-samfunn

5. kandidat i Oslo, Victoria Sveinsson, intervjues av Universitas i en artikkel om studenter engasjert i små partier.

«–⁠ Dagens velferdssystem ikke er bærekraftig og ingen andre partier snakker om det. De snakker om at stadig flere må jobbe mer og skatte mer for å finansiere eldrebølgen, sier Sveinsson.

Hun mener det fremstilles som et problem at det fødes for få.

–⁠ Erna Solberg sa i hennes nyttårstale at vi må føde flere skattebetalere, sier Sveinsson og følger opp:

–⁠ Jeg synes det er uansvarlig å legge den byrden over på oss kvinner; at vi må føde fordi Erna er uansvarlig økonomisk og ikke klarer å drive landet på den måten hun burde gjort.»

Les artikkelen her.