Liberalistene går inn for et fritt og selvstendig vaksinevalg

Vi er for fritt og selvstendig valg av vaksine. Partiet aksepterer utstedelse av dokumentasjon med detaljer rundt selvvalgte handlinger, men aksepterer ikke påbud fra myndigheter som i praksis krever utstedelse av slik sertifikat.

Et krav fra myndigheter som reduserer individets frihet begrunnet med at de ikke har innhentet et slikt sertifikat er et brudd mot det samme menneskets grunnleggende rettigheter, og må derfor avvises. Begrensninger som innføres basert på omvendt bevisbyrde, der mennesker som er både friske og uskyldige påføres avkorting av sin frihet, er helt uakseptabelt i alle sammenhenger.

Liberalistene vil at arbeidet som myndighetene har satt i gang med å utvikle og utstede koronasertifikat, et system som med stor grad av sikkerhet vil dele befolkningen inn i to separate grupper, straks skal opphøre.

Som eneste parti i Norge støtter vi Great Barrington erklæringen.