Sperregrense, kronikk fra Liberalistene – Vårt Land

Sperregrense bør ikke eksistere. Den kan med rette kritiseres for å være hindring som er satt opp for å redusere og hindre reell innflytelse hos ny opposisjon. Valglister for enkeltpersoner burde også innføres, slik at enkeltpersoner som velgere kan ha tillit til kan velges inn direkte. Uten å først måtte godkjennes av en partiorganisasjon som krever tilslutning til et komplett partiprogram. Målet bør ikke være størst mulig forutsigbar enighet på Stortinget. Målet bør være at flest mulig meninger er godt representert.

Det bør være det totale stemmetallet som gir representasjon i vårt øverste folkevalgte organ. Det er å ta demokratiet på alvor!

Les hele kronikken her.