Benjamin Bringsås taler på Liberalistenes landsmøte

3 kandidat i Oslo, Benjamin Bringsås, taler på Liberalistenes landsmøte 14. august 2021.

«Hvert fjerde år går nordmenn til valglokalene for å tvinge sine medmennesker til å måtte leve slik de selv anser som best. De presser sine verdier over på sin nabo med statens pisk, i form av reguleringer, forbud, skatter og avgifter. Og bare vi ser at det er galt å kontrollere sin neste gjennom å plukke ut et lite sett utvalgte overmennesker som skal få absolutt makt til å ta valg og vurderinger for oss.»

Benjamin Bringsås tale til Liberalistenes landsmøte 2021