Per Sandberg taler på Liberalistenes landsmøte

1. kandidat i Oslo, Per Sandberg, taler på Liberalistenes landsmøte 14. august.

«Vi må utfordre Støre. Hva er det han mener når han sier at vanlige folk skal prioriteres? Hvem er det som er uvanlige? Alle de som skaper verdier, alle de som har et standpunkt der staten har blitt for tjukk og feit, at vi har for mange reguleringer, for mange restriksjoner, for høye skatter og avgifter, det er altså de som er uvanlige. Dette må vi ta et oppgjør med, og det skal jeg stå i spissen for å få til.»

Per Sandberg taler til Liberalistenes landsmøte 2021