Roald Ribe taler på Liberalistenes landsmøte

Trenden er positiv!

2. kandidat i Oslo, Roald Ribe, taler på Liberalistenes landsmøte 14. august 2021.

«Trenden for Liberalistene er åpenbart positiv. Vi er flere og bedre aktive enn noen gang før. Med alt det vi får til sammen, gjennom frivillig samarbeid, og de initiativ som utvikler partiet videre inn i fremtiden, så ser de nærmeste årene lyse ut. Så lyse at vi snart burde kunne selge solbriller med lilla glass i valgbodene våre.»

Roald Ribe taler til Liberalistenes landsmøte 2021. Trenden er positiv!