Nettavisens redaktør Stavrum svares av Per Sandberg

Noen høydepunkter i Sandberg sitt svarinnlegg:

Liberalistenes økende oppslutning er et tydelig signal på at korrigering er ønsket. Vi representerer ingen særinteresser eller spesielle grupper, slik alle andre partier gjør. Vi er allerede, og vil bli en enda sterkere bevegelse, som vil være helt sentral når Norge skal omstilles.

Liberalistene er den nye stemmen som, med nødvendig styrke, vil drive frem den helt nødvendige debatten om en ny kurs. En kursendring på sånn omtrent 180 grader hva gjelder statens rolle i økonomien.

Liberalistene har aldri lovet bort dine penger til andre velgergrupper eller særinteresser, og det eneste vi vil love deg og alle andre er å jobbe for at du skal beholde mer av det som allerede er ditt. Din lønn skal i størst mulig grad sørge for at du har best mulig råd.

Ett eneste originalt og godt planlagt endringsforslag er lagt frem i årets valgkamp, som vil utgjøre en betydelig forskjell for alle landets arbeidere og lønnstakere. Det er vårt forslag om null skatt, som fungerer uten å fjerne helse, omsorg, skole trygd, pensjon og så videre.

Les Stavrum sitt opprinnelige innlegg her.
Les hele svaret fra Per Sandberg her i Nettavisen.