Årsmøte i fylkeslaget 2022

Vi ønsker velkommen til Liberalistene Oslos årsmøte 2022.

Tid: lørdag 26. februar klokken 12.00 til 14.00.
Sted: Tvetenveien 152 A. Inngangen er midt på bygget, og møtelokalet er i øverste etasje.

11.30 Dørene åpnes.
12.00 Møtet åpnes.
14.00 Møtet avsluttes.

Dagsorden

Sak 1 Godkjenne innkallelse og saksliste.
Sak 2 Velge ordstyrer, referent, tellekorps, og protokollunderskrivere.
Sak 3 Behandling av styrets årsmelding.
Sak 4 Behandling av fylkeslagets regnskap.
Sak 5 Vedta fylkeslagets budsjett for kommende periode.
– 5.1 Det sittende styret fremmer forslag om at årsmøtet gir det nye styret mandat til å utarbeide detaljene rundt budsjettet.
Sak 6 Trekke opp retningslinjer for fylkeslagets virksomhet og organisasjon i kommende periode, herunder instrukser for styrets arbeid og styrets årsplaner.
– 6.1 Det sittende styret fremmer forslag om at årsmøtet gir det nye styret mandat til å utarbeide detaljene rundt fylkeslagets virksomhet og organisasjon.
Sak 7 Drøftelse av aktuelle politiske spørsmål.
Sak 8 Behandling av eventuelle innkomne saker.
Sak 9 Valg av fylkesstyre.
Sak 10 Valg av valgkomité.
Sak 11 Valg av programkomité.
Sak 12 Valg av delegater til landsmøtet.

Praktisk informasjon

Samtlige betalende medlem ved utgangen av 2021 har fått innkallelsen per e-post, og har stemme- og talerett under møtet.

Medlemsstatus kontrolleres i døren frem til møtet starter. Vi ber alle om å respektere årsmøtet, og forventer at samtlige er på plass før 12.00.

Vi vil i utgangspunktet ikke tillate gjester (i.e. personer som ikke er medlem i Oslo) under møtet, da det i tidligere år har skapt problemer under opptellingen av stemmer.

Saker som ønskes behandlet under årsmøtet må være styret i hende senest fredag 25. februar. Innkomne forslag etter denne frist kan like fullt besluttes behandlet av årsmøtet med simpelt flertall.

Har du spørsmål, eller ønsker å sende inn saker til årsmøtet? Trykk her.

Dokumenter vil legges ut på denne siden i forkant av møtet.