Fra riksdagsbrann til korona

Peter Hagen ser med bekymring på hvordan frykt brukes for å rettferdiggjøre en innskrenkning av rettigheter i et innlegg i Liberaleren. «My inherent rights don’t end where your fear begins” stod det skrevet på en amerikansk demonstrasjonsplakat denne sommeren. Sitatet trakk tankene i retning av Benjamin Franklin, og sjelden traff en plakat bedre. Det er … Les mer

I strupen på Frp

Dagbladet intervjuer Per Sandberg om sin overgang til Liberalistene «Partiet består av utrolig mange oppegående, intelligente mennesker som er opptatt av politiske prinsipper. Det har jeg savnet i Frp. Når nye regler og forskrifter skal innføres, må vi stille to kontrollspørsmål, som vi i sin tid lærte av Carl I. Hagen: Hvordan slår dette ut … Les mer

Eldreomsorgen må tilpasses hver enkelt

Christian Weld Haakonseth argumenterer for et varmere samfunn og bedre eldreomsorg gjennom liberalisme i et innlegg i Nettavisen. «Helse og omsorg er en servicetjeneste. Det er noe som må og skal konkurranseutsettes i et fungerende marked. Det bør være et hvert enkelt menneskes rett å kunne velge hvordan man vil bli tatt vare på.» Les … Les mer

Vi må slanke utgiftene i offentlig sektor

Portrett Roald Ribe

Roald Ribe argumenterer for å redusere statens utgifter i et innlegg i Nettavisen. «Statsbudsjettet anslår at de samlede offentlige utgiftene i løpet av året vil tilsvare 66 prosent av hele økonomien på Norges fastland. To av tre kroner i landets økonomi disponeres nå i sin helhet av politikere, byråkrater, subsidiert næringsliv, subsidierte organisasjoner og andre … Les mer

Borgerlønn til alle?

Vegard Nøtnæs

Vegard Nøtnæs tar for seg borgerlønnsmodelle og regner på hvordan den kan erstatte dagens trygdesystem i et innlegg i Liberaleren. «Formålet her er å utforske borgerlønn fra et par vinkler: Gi en kort innføring i de mest sentrale ideene knyttet til borgerlønnslignende systemer. Beskrive noen hovedvarianter og vurdere fordeler og ulemper med dem Konstruere et … Les mer

Innovasjon Norge bør legges ned

Portrett i lilla sirkel Roald Ribe

Roald Ribe tar et oppgjør med Innovasjon Norge og statsfinansiert investering av oppstartsbedrifter i et innlegg i Nettavisen. «Det finnes ingen rasjonell grunn til å tro at man kan sette offentlig ansatte til å velge vinnere i et marked av ideer. Det er absolutt ingenting som tyder på at hverken politikere eller byråkrater er egnet … Les mer

As America’s Youth Becomes Enamored with Socialism, Norway’s Youngest Party Puts its Faith in Capitalism

The National Interest skriver om Liberalistene i forkant av valget. «Enter the Capitalist Party of Norway, which seems to be well aware that Norwegian oil isn’t going to last forever and that diversifying the country’s economy can only come about via increased liberalization of the labor market and greater economic freedom. Unlike other center-right parties, … Les mer

Dette mener partiene om lokalsaker som velgerne er opptatt av

Nordre Aker budstikke spør lokalpolitikerne om aktuelle saker. «Vi spurt leserne av Nordre Aker Budstikke om hvilke lokale saker som er avgjørende for hvilke parti de kommer til å stemme på i valget til BU 8. Og 9. september – og nå har vi stilt disse spørsmålene til alle partiene som stiller med lister til bydelsutvalget … Les mer