Alternative boligformer

Liberalistene Oslo ønsker å tilrettelegge for flest mulig alternative bomiljøer, som gir flere anledning til å bo der de vil og som de vil. Flytende bydeler med husbåter, Tiny-House-områder og andre kreative ideer kan åpne døren til boligdrømmen for mange flere, spesielt de med minst ressurser. Vi vil aktivt arbeide for muligheter til å realisere så mange slike prosjekter som mulig.

Vi vil

  • støtte flytende bydeler med husbåter
  • åpne for områder tilrettelagt for Tiny-House-initiativer
  • ha en ja-holdning til andre kreative løsninger

Programoversikt || << Sosial boligbygging || Bygg og gebyr >>


Opplesning av punktet «Alternative boligformer»