Arbeid og næring

Fri konkurranse mellom flere aktører gir best og mest variert tilbud av varer, tjenester og arbeidsplasser. Den beste beskyttelsen arbeidstakere kan ha er mange potensielle arbeidsgivere. Politikere og byråkrater skaper i stillhet hindringer som fører til problemer, som de så setter hverandre til å løse. Løsningen resulterer ofte i innføring av enda flere hindringer. Kommunal subsidiering av næring som ikke greier å skaffe finansiering i det sivile kredittmarkedet er et virkemiddel uten bærekraft. Kommunens  politikere og administrasjon er ikke de rette til å plukke vinnere innen produkt eller tjenesteleveranse, det er kundenes oppgave.

Vi vil

  • sikre næringslivet velvilje og forutsigbare rammer
  • fjerne avgifter og reguleringer
  • redusere og på sikt avskaffe kommunal subsidiering

Programoversikt || << Skatt og avgift || Skjenkebevilling >>


Opplesning av punktet «Arbeid og næring»