Bom, bil og vei

Bompenger illustrert med tegning av bil, bomskilt og bom.

Bilen er et nyttig gode for alle, ikke en luksus kun for de bemidlede og velstående. Bil og bruk av vei blir rasjonert stadig hardere, og nå benyttes planlagt kø som argument for å innføre stadig mer betaling i bom. Vi vil fjerne hindringer som fordyrer bilhold og gjøre sjåførenes hverdag enklere. Vi er for brukerfinansierte veier, men motstandere av at betalingen går til andre formål enn vei. Om veier blir forvaltet slik, vil satser i bom kunne reduseres. Kommunen skal ikke kreve betaling for husstandens første bil parkert på gaten i lokalområdet.

Vi vil

  • redusere bompenger til kun å dekke kostnader ved vei
  • reversere og aktivt motarbeide bilfrie soner og stengte gater
  • bevare gateparkering og fjerne betaling for parkering på kommunale gater

Programoversikt || << Strategi || Samferdsel >>


Opplesning av punktet «Bil, vei og bompenger»

Grunnlag for programpunktet over

Liberalistene vil legge til rette for privat veibygging og er prinsipielt for brukerfinansierte veier. Direkte finansiering gir minst svinn, minst feilallokering av ressurser og mest brukermakt. Det gjelder alle tilbud og tjenester som kan være kommersielle, ikke kun veier.

Bil og vei

Bil er et gode, ikke minst i landlige områder der avstandene gjør behovet for rask, enkel og fleksibel transport ekstra stort. Den nasjonale avgiftspolitikken gir i praksis rasjonering av bilbruk, noe som fører til redusert livskvalitet for mange. Motorisert, fleksibel og personlig transport er et reelt behov, og vi vil som sosialt positivt tiltak gjøre alt vi kan for å redusere kostnadene på det feltet, og legge til rette for bruk av bil og tilsvarende transport.

Bom for ekstra skatt

Liberalistene er motstandere av å benytte bom som inndriving av ekstra skatt, og mot å bruke bompenger til å finansiere andre prosjekter enn det de blir innført for og kommunisert å gjøre i utgangspunktet. Liberalistene kan med disse forbeholdene støtte lokale prosjekter basert på bompengefinansiering, der det gir totaløkonomisk god avkastning.


Relatert informasjon