Bygg, saksbehandling, gebyr

Alle søknader knyttet til regulering og byggesaker skal ha en kortest mulig svarfrist. I fall en gyldig søknad ikke er besvart innen frist skal den være å anse som godkjent. Målet er raskest mulig avklaring og minst mulig byråkrati. Vi vil legge stor vekt på at håndtering og saksbehandling gjøres til riktig pris, noe som er vanskelig når kommunens ansatte både skal prise og utføre oppgaven uten konkurranse. Kommunen skal derfor kjøpe denne typen tjenester eksternt. Selvkostbaserte priser fra kommunen skal jevnlig sjekkes av eksterne revisorer.

Vi vil

  • ha kortest mulig svarfrist på alle saker man må søke om
  • at søknader som ikke er besvart innen frist automatisk godkjennes
  • revidere priser og gebyrer eksternt

Programoversikt || << Alternative boligformer || Sosialhjelp >>


Opplesning av punktet «Byggesak, saksbehandling og gebyr»