Eldre og omsorgstjenester

Omsorgen for eldre og syke har flere gode sivile initiativtakere og ideelle organisasjoner som leverandører. Disse leverer ofte best resultat, målt i gode tilbakemeldinger fra brukere og pårørende. Ved å forenkle byråkratiet for sivile alternativer og sørge for økt fleksibilitet økes muligheten for gode tilbud. Hver enkelt skal selv kunne velge et alternativ som passer dem best, og ikke i sine siste år eller når sykdom rammer bli utsatt for en dehumaniserende prosess. Eldre mennesker skal ikke reduseres til å være utgiftsposter i kommunens budsjetter.

Vi vil

  • forenkle byråkratiet for sivile tilbydere
  • støtte og åpne for nye og flere sivile initiativer i omsorgstjenester
  • prioritere basert på tilbakemeldinger fra brukere og pårørende
  • konkurranseutsette driften av kommunale tjenester
  • gradvis privatisere kommunale sykehjem og eldreboliger

Programoversikt || << Barnevern || Legevakt >>


Opplesning av punktet «Eldreomsorg og omsorgstjenester»