Innledning

Kjære velgere i Oslo,
denne innledning beskriver Liberalistene Oslo sin rettesnor, som er å redusere politikeres innflytelse over ditt privatliv og din lommebok. Vi fremmer aksept og toleranse for at mennesker har forskjellige forutsetninger, preferanser og mål i livet. Hvert individ kjenner seg selv og egne prioriteringer best, ingen myndigheter besitter den kunnskapen. Likevel lager politikerne stadig flere tvangstrøyer som hemmer samfunnets utvikling. Vi vil fremme frivillighet og øke personlige valgmuligheter, noe som både hever livskvaliteten for den enkelte og reduserer friksjon og motsetninger mellom grupper.

Optimisme for fremtiden

Vi ser på egenfinansiert innvandring, teknologisk utvikling og nye kreative løsninger med stor optimisme. Verken Oslo eller resten av verden er statiske, og utvikling skjer enten man liker det eller ikke. Vi har en klar ja-holdning til frivillige organisasjoner, det sivile samfunn og alle andre frivillige aktiviteter som øker velstanden i samfunnet, og vil jobbe for å redusere og fjerne byråkratiske og økonomiske hindringer disse møter.

Innledning til kommuneprogram av Roald Ribe

Offentlig sektor på slankekur

De fleste innser at offentlig sektor må på slankekur for at man fullt ut skal kunne nyttiggjøre seg nye og bedre muligheter som frembringes av det sivile samfunnet. Liberalistene Oslo vil være din vakthund som passer på at slike nye tilbud kan komme alle til gode, uten å begrenses eller rasjoneres av politikere og byråkrater. Skattefinansierte monopoler må fases ut over tid, det samme skal all subsidiering av og offentlige investeringer i privat næringsvirksomhet.

Skatter, avgifter og reguleringer

Skatter, avgifter og reguleringer rammer de som tjener minst aller hardest. Innføring av høyere og stadig flere avgifter som finansierer politikernes manglende vilje til å prioritere, er destruktivt. De reduserer dine muligheter til å hjelpe deg selv og dine nærmeste til å ha et best mulig liv. Fordyrende byråkratisk regulering av tomtearealer og boligbygging sammen med svært dyr bomring er gode eksempler på det. Liberalistene Oslo vil kontinuerlig jobbe for at politikere skal bestemme mindre og at du selv kan ta over styringen av din egen hverdag.

Politikere ut av privatliv og lommebok!

Med vennlig hilsen,
Roald Ribe, fylkesleder
og alle i Liberalistene Oslo


Programoversikt || << Savner du noe? || Strategi >>


Opplesning av punktet «Innledning og hilsen»

Relatert informasjon