Knutepunktutvikling

«Knutepunkt»-utvikling betyr i praksis at det stikkes kjepper i hjulene for bolig, arbeid og handel over alt, unntatt i enkelte sentrale områder. Boligbygging styres ved hjelp av regulering til bestemte områder med ønske om at beboere i større grad skal sykle, gå eller benytte kollektive transportmidler. Dette er en fersk bølge av sentraliseringsiver som egentlig er gammeldags og bakstreversk. Den enkelte person og familie skal ha full anledning til å bosette seg fritt der de vil, fordi de selv er best egnet til å prioritere hva som er viktige faktorer for egne valg. Det finnes ikke noe grunnlag eller behov for at politikere skal regulere eller styre folk sine valg om hvor de vil arbeide, bo og leve.


Programoversikt || << Styringsprinsipper || Kommunenes Sentralforbund >>


Opplesning av punktet «Knutepunktutvikling»