Kommunenes Sentralforbund

Vi vil ta initiativ til å melde kommunen ut av Kommunenes Sentralforbund. Vi mener at sentralt avtalte løsninger som sikter mot minste felles multiplum ikke er optimalt verken for Oslo eller andre kommuner. Vi vil skape rom for mer fleksible løsninger tilpasset lokale forhold.

Vi vil

  • melde kommunen ut av KS
  • arbeide i KS Tinget for mest mulig fleksibelt avtaleverk
  • at kommunen selv overtar oppgavene som i dag knyttes til KS

Programoversikt || << Knutepunktutvikling || Lovpålagte tjenester >>


Opplesning av punktet «Kommunenes Sentralforbund»