Kommuneplan

Sivil sektor er motoren for å drive kommunen fremover, og det naturlige er at kommunens virksomhet kontinuerlig tilpasses det. Kommunen er pålagt å ha en kommuneplan der lokalpolitikerne er de som prioriterer arealer til boliger, næring, infrastruktur osv. En slik kommuneplan er unødvendig. Slik disponering skal gjøres av de som eier tomtene, i samarbeid med de som tar initiativer og har kreative ideer, med minst mulig innblanding fra politikere. Så lenge vi må ha en slik plan vil vi derfor arbeide for motsatt praksis av den som følges i dag, ved på forhånd å regulere alle arealer friest mulig for all mulig utvikling uten byråkratiske hindre. Vi kaller det friregulering. Over tid skal kommunal eiendom tilbakeføres til sivil sektor.

Vi vil

  • best mulig tilpasse planen til utviklingen i sivil sektor
  • friregulere flest mulig arealer
  • gradvis tilbakeføre offentlig eiendom til sivilsamfunnet

Programoversikt || << Administrative privilegier || Styring og frie midler >>


Opplesning av punktet «Kommuneplan»