Kultur og idrett

Kultur og idrett er en berikelse for mange og har flere positive ringvirkninger i samfunnet. Det beste utgangspunktet er frivillighet; at mennesker med en interesse selv kommer sammen for å realisere et mål eller ta del i en opplevelse. På sikt skal kultur og idrett finansieres av det sivile samfunn, men den tid dette sees som en offentlig oppgave skal vi arbeide for en ordning løsrevet fra byråkrati og interessegrupper. Hoveddelen av midlene i kulturbudsjettet skal deles likt på alle stemmeberettigede i kommunen, som så kan overføre sin andel til en eller flere organisasjoner i frivillighetsregisteret – så fremt disse møter gitte kriterier.

Vi vil

  • la borgere selv fordele sin «grasrot»-andel av midlene til frivillige organisasjoner
  • at ufordelte andeler går tilbake til borgerne
  • gradvis overføre anlegg for kultur og idrett til det sivile samfunnet

Programoversikt || << Renovasjon || Kulturminnevern >>


Opplesning av punktet «Kultur og idrett»