Kulturminnevern

Kulturminner kan være en viktig del av lokal identitet eller nasjonal historie. De bevares og tilgjengeliggjøres best ved å la mennesker og organisasjoner med kunnskap og interesse overta eierskap og ansvar. Dagens system legger unødig store hindre i veien for de som ønsker å forvalte eller utvikle kommunalt listeført eiendom. Ved å fjerne fordyrende pålegg og reguleringer vil engasjementet for bevaring øke, og eierne ha mer driftsmidler til rådighet. Slik vil forutsetninger for bevaring forbedres.

Vi vil

  • overføre eierskap og ansvar til sivile aktører
  • redusere byantikvarens innflytelse på arealplanlegging, nybygg og byutvikling
  • at det offentlige skal bære alle utgifter pålagt private eiere

Programoversikt || << Kultur og idrett || Administrative privilegier >>


Opplesning av punktet «Kulturminnevern»