Legevakt

Tilgang på akutt, allmennmedisinsk behandling er en viktig del av helsetilbudet i kommunen. I dag eksisterer kommunalt drevne legevakter side om side med gode, sivile tilbud. Vi skal jobbe for å sidestille de sivile med de kommunale, ved å la tilskuddene følge brukerne. Det vil føre til kvalitetssikrende konkurranse og et bedre tilbud, der en kan velge basert på egne preferanser og behov. På sikt skal de kommunalt drevne tilbudene avvikles til fordel for de sivile.

Vi vil

  • la tilskudd følge brukerne
  • sørge for likt tilskudd for samme tjeneste, uavhengig av leverandør
  • gradvis avvikle kommunalt drevne legevakter

Programoversikt || << Eldre || Psykisk helse >>


Opplesning av punktet «Legevakt»