Lovpålagte tjenester

Kommunen er lovpålagt å yte visse tjenester til innbyggerne. Vi vil jobbe for at slike tjenester ytes på forsvarlig vis og på mest mulig kostnadseffektiv måte. Kommunen skal kunne kjøpe tjenester i utlandet hvis det er praktisk og lønnsomt. I lokalpolitikken er det ikke mulig å endre lover, noe som begrenser hva vi kan gå inn for inntil loven er endret. Vi vil alltid tolke loven slik den gir mest mulig rom for å la innbyggerne ta tilbake kontroll over sine egne liv.


Programoversikt || << Kommunenes Sentralforbund || Lokalt selvstyre >>


Opplesning av punktet «Lovpålagte tjenester»