Miljø

Miljøet tas best vare på gjennom personlig ansvar. Private eiere vil sjelden forsøple og forringe sin egen eiendom, eller tillate at andre gjør det. Når fellesskapet eier og forvalter eiendom, blir den sjelden ivaretatt med samme omsorg. Derfor skal kommunal eiendom gradvis overføres til sivilsamfunnet. Vil vil følge opp lovpålagt reduksjon av utslipp uten lokale tilleggskrav, og støtter kun rimelighetsvurderte tiltak som beviselig har lokal effekt. Nullutslippsby i 2030 er en urealistisk fantasi. Vi vil motarbeide både denne og andre kostbare, planøkonomiske samfunnseksperimenter, som f eks å gjøre Oslo til Europas “Miljøhovedstad” og subsidiering av elsykler.

Vi vil

  • arbeide for størst mulig sivilt eierskap av arealer i kommunen
  • prioritere tiltak med påviselig lokal effekt
  • følge opp lovpålagte oppgaver knyttet til utslipp

Programinnhold || << Rusomsorg || Grøntareal >>


Opplesning av punktet «Miljø»