Privilegier og hemmelighold i administrasjonen

Ingen administrative privilegier til politikere i bystyresalen.

Å inneha et politisk verv er en frivillig oppgave som ikke skal være en lukrativ karriere med diverse privilegier. I dag er mønsteret at de folkevalgte bevilger seg selv stadig høyere lønn og godtgjørelser som resten av befolkningen pålegges å finansiere. Regelmessig innføres nye reguleringer og avgifter, uten at de som vedtar dem rammes selv. Vi vil ha folkevalgte som grunnet egen situasjon må tenke på de som rammes av deres vedtak, ikke folkevalgte som blir formuende på skattebetalernes regning og unndrar seg selv fra negative effekter av det som pålegges andre.

Vi vil

 • motarbeide lønnsfastsettelse basert på lønn i andre organisasjoner
 • redusere lønninger for folkevalgte
 • avskaffe ordninger som medfører tjenestebiler til bystyret
 • avskaffe kommunal bruk av drosjer for politikere og byråkrater
 • redusere muligheten for å lønne ledere og nestledere av bydelsutvalg ekstra
 • redusere godtgjøring av medlemmer og varamedlemmer i folkevalgte organer
 • fjerne ordninger med fratredelsesytelser, etterlønn, fallskjerm osv.
 • sette tak på reiseregninger
 • avskaffe all gratis parkering tilknyttet politiske og byråkratiske stillinger
 • fremme publisering av alle offentlige referater og saksdokumenter i strukturert form på nett
 • motarbeide hemmelighold rundt politisk og byråkratisk virksomhet

Programoversikt || << Kulturminnevern || Kommuneplan >>


Opplesning av punktet «Administrative privilegier og hemmelighold»