Psykisk helse

Ved å åpne for flere sivile aktører knyttet til psykiske helse, vil flere mennesker få et verdig tilbud tilpasset deres behov. Det sivile samfunn har allerede opprettet kvalitetstilbud som Kirkens SOS, PIO-Senteret og LINK Oslo. Den tid kommunen har ansvar for psykisk helse skal den fokusere på ungdom og akuttbehandling. Øvrige midler, som ellers ville blitt benyttet til drift av kommunale tilbud, skal følge menneskene. De ulike tilbudene skal ikke tilkjennes subsidier eller annen støtte utover det, noe som på sikt vil fremme en kundestyrt kvalitetskontroll som sikrer det beste tilbudet for alle.

Vi vil

  • at kommunen fokuserer på ungdom og akuttbehandling
  • gradvis overføre oppgaver som ikke er akutte til det sivile samfunn
  • la midler følge mennesker, som kan velge behandlingstype selv

Programoversikt || << Legevakt || Nedsatt funksjonsevne >>


Opplesning av punktet «Psykisk helse»