Renovasjon

Alle husholdninger produserer ulike mengder avfall og de har behov for å fjerne det med ulik frekvens. Den enkelte boligeier, alene eller i frivillige grupper, skal velge leverandør av renovasjon selv. Dette lar forbrukerne skape et tilbud tilpasset deres behov og et fritt marked sørger for leverandører som skjøtter sitt ansvar. Vi skal fjerne det kommunale renovasjonsgebyret og la forbrukerne betale direkte til leverandør. Dette gir ulike priser avhengig av avfallsmengde, med det resultat at mange vil generere mindre avfall. Samtidig vil konkurranse mellom tilbydere bidra til lavest mulig pris.

Vi vil

  • tilrettelegge for at boligeiere selv skal velge renovasjonsløsning
  • fjerne renovasjonsgebyret og la brukerne betale direkte til leverandør
  • la folk velge å stå utenfor en renovasjonsordning

Programoversikt || << Havner || Kultur og idrett >>


Opplesning av punktet «Renovasjon»