Rusomsorg

De som lider av skadelig avhengighet har bruk for pålitelig rusomsorg. Vi vil jobbe for et tilbud bestående av ideelle og kommersielle aktører som kan bidra med hjelp, mangfold og innovasjon. Rusavhengighet er en sammensatt utfordring, og det er viktig for den enkelte bruker å ha et varierte tilbud. Gjennom brukervalg vil de beste tilbudene utvides. Vi er generelt åpne for nye behandlingsformer, inkludert heroinassistert behandling.

Vi vil

  • gradvis la sivile aktører overta oppgavene knyttet til rusomsorg
  • la midler følge rusmisbrukeren og la denne velge behandlingstype selv
  • oppfordre politiet til å fokusere på reell kriminalitet

Programoversikt || << Nedsatt funksjonsevne || Miljø >>


Opplesning av punktet «Rusomsorg»