Sexarbeid

Frivillig sexarbeid er et legitimt yrke. Menneskehandel og tvang derimot, må bekjempes. Moralisme og fordommer hører ikke hjemme i en rasjonell debatt. Et effektivt frivillig hjelpeapparat og en oppmyking av regelverk og praksis vil kunne føre til en verdig og trygg hverdag for alle involverte.

Vi vil

  • fremme størst mulig spillerom for sivile hjelpeaktører
  • støtte praktiske løsninger som gjør sexarbeidernes hverdag tryggere
  • oppfordre politiet til å prioritere reell kriminalitet, ikke sexarbeid

Programoversikt || << Skjenkebevilling || Havner >>


Opplesning av punktet «Sexarbeid»