Skatt og avgift

Lavere skatter og avgifter inspirerer til mer arbeid og større verdiskaping, som gjør kommunens innbyggere bedre i stand til å stå på egne ben. Kommunens utgifter må begrenses for at skattetrykket skal kunne reduseres. Det vil la innbyggerne beholde mer penger i egen lommebok. Liberalistene Oslo vil arbeide for kutt i kommunens del av dagens inntektsskatt og skatt på formue. Vi er for samarbeid og solidaritet så lenge deltagelse er frivillig. Derfor er vi også mot fordyrende og byråkratiske skattefinansierte monopoler.

Vi vil

  • jobbe for å redusere kommunens utgifter
  • redusere kommunal andel av inntekts- og formuesskatt
  • avvikle eksisterende og motarbeide ny eiendomsskatt

Programoversikt || << Sosialhjelp || Arbeid og næring >>


Opplesning av punktet «Skatter og avgifter»