Skjenkebevilling

Skjenkebevilling til alle som søker om det - Schous Bryggeri

Restauranter, utesteder og andre arenaer som benytter skjenkebevilling er viktige innslag i et bymiljø. Gjennom en liberalisering av dagens politikk skal vi legge til rette for en levende by, der nye serveringssteder oppstår og eksisterende får beholde inntektsgrunnlaget uten kunstige hindringer. Innbyggerne, det lokale næringsliv og turistnæringen vil alle være tjent med dette. Lovens rammer setter begrensninger, men kommunen skal ikke pålegge ytterligere hindre.

Vi vil

  • la det være opp til innehavere å bestemme åpnings- og skjenketider selv
  • avvikle og gå imot nye forslag til områderegulering av skjenkeløyver
  • at søknader om skjenkebevilling behandles raskt
  • støtte skjenkebevilling til alle som søker om det

Programoversikt || << Arbeid og næring || Sexarbeid >>


Opplesning av punktet «Servering av alkohol»

Grunnlag for programpunktet over

Liberalistene er mot alle kommersielle monopoler opprettholdt gjennom lover, og alle begrensninger pålagt utsalg i den sammenheng. Vi vil arbeide mot innskrenkninger som kommunestyret kan innføre, enten det gjelder generell innskrenkning for hele kommunen eller spesiell innskrenkning for enkelte skjenkesteder.

Liberalistene vil følgelig stemme mot kommunalt tak på antall utsalgssteder av drikk innen alle klasser, subsidiært for maksimalt antall, og vil overlate til vinmonopolet eller helst andre næringsdrivende å selv avgjøre hvor de skal etablere sine utsalg

Når utvidelse av tid eller sted for salg og skjenking er mulig, vil søknader om det konsekvent støttes.

Relatert informasjon